منوریل (Mono Rail)

سیستم های پیشرفته منوریل بهترین راه حل برای دستیابی به سطوح زیرین طاقچه ها، سقف های شیب دار، برآمدگی پل ها و فضاهای داخلی  برج های مرتفع بوده که امروزه در بسیاری از نقاط دنیا حتی کشور عزیز خودمان مورد استفاده قرار گرفته است.
این سیستم میتواند هماهنگ با نمای ساختمان طراحی گردد و زیبایی خاصی به نما بدهد.
ریل ها می توانند از جنس آلومینیوم آلیاژی ضد سایش و یا آهن انتخاب گردد.که توسط براکت ها به سازه ساختمان متصل شده و کابین توسط ترولی نصب شده در مسیر ریل گذاری شده به دور ساختمان حرکت می نماید .

پس از بررسی نقشه های سازه و نمای ساختمان توسط کارشناسان فنی براکت ها طراحی و ساخته می شود.