ماشین های روف کار (Roof Cars)

ماشین های روف کار سیستم هایی با اتوماسیون کامل هستند که این قابلیت را به کاربر می دهند تا به همه جوانب نما دستیابی داشته باشند.
ریل نصب شده در فضای موجود در کف پشت بام امکان حرکت ماشین را میسر می سازد.
روف کار معمولاً در بلندترین ارتفاع ساختمان نصب می گردد و روی ریل های فولادی یا ریل های لوله ای در راهروها و کوریدورهای بتنی حرکت می کند.
در این سیستم ها کلیه حرکت های کابین و ماشین از داخل کابین کنترل و هدایت می شود.